Privacyverklaring

De NRTO verwerkt voor zijn dienstverlening gegevens van zijn leden. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. De NRTO gebruikt deze gegevens om bijvoorbeeld leden per e-mail, telefonisch of per post te informeren over relevante nieuwsberichten. Ook gebruikt de NRTO deze persoonsgegevens om ledenbijeenkomsten te organiseren en contributie te innen. De NRTO vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering.

De NRTO gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet. De NRTO geeft de door zijn leden verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen tenzij: dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, er een wettelijke verplichting is voor de NRTO om gegevens te delen of bij expliciete toestemming. De NRTO sluit niet uit dat zijn dienstverlening in de toekomst verandert. Dan zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. De NRTO adviseert leden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat leden van deze wijzigingen op de hoogte zijn.

Bewaartermijn gegevens

De NRTO bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Indien het lidmaatschap beëindigd wordt, verwijdert de NRTO de persoonsgegevens uiterlijk vijf jaar na beëindiging. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart de NRTO de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Beveiliging en aansprakelijkheid

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken heeft de NRTO beveiligsmaatregelen getroffen zoals twee factor verificatie en een beveiligde website. De NRTO aanvaardt geen aansprakelijkheid, ook niet op (onbewust) lekken van data.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de NRTO website zijn verbonden (zoals linkjes van NRTO nieuwsberichten). De NRTO kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, wijzigingen, verwijdering, klachten, geen prijs stelt op verwerking van persoonsgegevens

Voor vragen over het privacybeleid van de NRTO, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met de NRTO opnemen via info@nrto.nl. Indien u op verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kunt u dit ook via dit info@nrto.nl aangeven. Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan uw e-mailadres gebruikt worden om u als lid te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van de NRTO. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden via info@nrto.nl. Onder alle nieuwsberichten staat ook hoe u zich kunt uitschrijven.

Cookiebeleid

Bij het gebruik van deze website kunnen de NRTO of derden informatie over het gebruik van deze website verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Dit zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computers/tablets/telefoons worden opgeslagen. Bij herhaald websitegebruik wordt uw browser herkend. De informatie die onder andere met behulp van cookies, wordt verzameld, kan worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. Zo kan bijvoorbeeld worden achterhaald welke pagina’s populair zijn en welke onderdelen in de website aanpassing behoeven. De gegevens omtrent uw gebruik van deze website deelt de NRTO niet met derden.

Verwijderen en weigeren van cookies

In uw browser kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen. Aangezien de interface van elke browser verschillend is, kunt u het beste de helpfunctie raadplegen om de cookies te verwijderen en nieuwe cookies weigeren. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers/tablets/telefoons en/of browsers, dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Noodzakelijke Cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt. Ze bevatten geen persoonlijke gegevens. U kunt deze niet weigeren.

Analytische Cookies

Analytische cookies laten ons toe om de prestaties van deze website te meten. Dit houdt o.m. in het aantal pagina’s die bezocht worden, de tijd die bezoekers doorbrengen op een pagina enz. Deze cookies worden geplaatst door Google Analytics. De data die we hier verzamelen is geanonimiseerd.

Sociale Media Cookies

We publiceren content vanop social media op onze website. Denk hierbij bijvoorbeeld aan filmpjes van Youtube. Via de cookies van deze platformen, worden bijvoorbeeld statistieken bijgehouden over hoe vaak een filmpje bekeken wordt. Deze cookies worden geplaatst door de platformen en hun partners.

 

Wijziging van deze verklaringen

De NRTO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring en cookieverklaring. Elke aanpassing zal de NRTO op deze pagina publiceren. Laatst aangepast op 29 september 2021.